Nieuws

BEWAKINGSCAMERA AAN DE VOORGEVEL, MAG DAT?

Is het toegelaten om een bewakingscamera aan je voorgevel te hangen?

Dit is de grote hamvraag die we in onze blog beantwoorden.

We maken hier een onderscheid tussen een videoparlofoon en een bewakingscamera. Een parlofoon identificeert uitsluitend de persoon die aanbelt. Hiervoor gelden geen specifieke regels of beperkingen wanneer het gaat om een privéwoning.

Een bewakingscamera heeft naast het identificeren van de persoon die belt ook de bedoeling om misdrijven en overlast vast te stellen of op te sporen. Deze camera is onderworpen aan de zogeheten Camerawet. Tegenwoordig zijn er wel videoparlofoons die ook het beeld kunnen opnemen, dit is voorlopig een grijze zone.

Als iemand een camera aan zijn voorgevel wilt plaatsen, moet hij rekening houden met vier basisrichtlijnen.

1) Zijn het belang op bewaking en het recht op privacy in evenwicht?

    Is de beperking van de privacy noodzakelijk of bestaan er nog andere, minder ingrijpende middelen om de woning te beschermen?

2) Niet zomaar richten op openbare weg of de buren

   Je mag de camera enkel richten op je eigen woning of eigendom. De toegang tot je woning mag dus wel, de openbare weg of de eigendom van de buren kunnen niet.

3) De juiste aangifte, afhankelijk van de locatie

   Indien u camera’s plaatst die enkel in uw privé woning filmen hoeft u geen aangifte te doen.  U moet uw bezoekers wel melden dat u camerabeelden opneemt.  Vanaf het moment dat u buiten uw privé woning filmt of op een ‘niet voor het publiek toegankelijke besloten plaats’ (woning, appartement,…) moet u altijd een aangifte doen via www.aangiftecamera.be. Als de bewakingscamera’s geplaatst worden in een ‘voor het publiek toegankelijke besloten plaats’ (winkel, museum, restaurant, café,…) dan moet u een melding doen bij de politie.

4) Verplicht pictogram aanbrengen

   Wie een bewakingscamera installeert, moet altijd met een pictogram mensen verwittigen dat ze worden gefilmd. Op dit pictogram staan verplicht de contactpersoon en de verantwoordelijke die instaat voor de verwerking van de beelden.

Extra informatie nodig over dit onderwerp?

Stel gerust uw vraag aan Van Saet Security,  uw beveilingspartner in de buurt.