Nieuws

MAAK JE WONING BRANDVEILIG

Niet alleen de verplichting tot het plaatsen van rookmelders zou ons moeten wakker schudden.

De harde realiteit is nu éénmaal dat woningbranden vaak voorkomen en de meerderheid van deze branden ’s nachts plaatsvinden.

Als we ’s nachts ingedommeld zijn, ruiken we de giftige geuren namelijk niet.

Zonder enige branddetectie komen we daarom meestal te laat, waardoor het ook moeilijker wordt om de woning tijdig en veilig te verlaten.

Naast materiële schade eisen woningbranden jaarlijks verschillende mensenlevens.

In 2019 vielen er in België reeds meer dan 40 dodelijke slachtoffers bij woningbranden.

In 2018 waren dit er maar liefst 56.

De meeste mensen in België hechten nu éénmaal weinig belang aan brandpreventie.

En als we er dan geplaatst hebben, onderhouden we deze meestal ondermaats door bijvoorbeeld de batterijen niet tijdig te vervangen.

Welke types branddetectoren bestaan er?

Voor woningen onderscheiden we 2 soorten melders.

  1. Optische branddetectoren

Deze detectoren zijn optisch van aard en gaan alarm geven bij een verstoring van het lichtsignaal door rook.

Deze melder werkt meestal op basis van infrarood.

Zorg ervoor dat de rookmelder voldoet aan het EN14604-keurmerk. Dan is de rookmelder conform met de Europese normen.

  1. Thermische branddetectoren

In ruimtes waar regelmatig rookontwikkeling of dampen aanwezig zijn, is het af te raden om optische melders te plaatsen.

Deze gaan vaak vals alarm opleveren, wat uiteraard niet de bedoeling is.

Denk maar aan de keuken (in de nabijheid van het kookvuur), garage (rookontwikkeling van de auto), …

In deze gevallen plaatsen we eerder een thermische detector, zij gaan louter reageren op een temperatuurstijging die wordt veroorzaakt door brand.

Extra informatie nodig over dit onderwerp?

Stel gerust uw vraag aan Van Saet Security,  uw beveilingspartner in de buurt.